Skip to content

In derde kwartaal 2020 cao-loonstijging 3,0 procent

In derde kwartaal 2020 cao-loonstijging 3,0 procent

In het derde kwartaal van 2020 zijn de cao-lonen met 3,0 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Cao-loonstijging in 3e kwartaal 2020

Die stijging is even groot als in het eerste kwartaal van dit jaar en iets groter dan in het tweede kwartaal, toen deze 2,8 procent bedroeg. Daarmee blijft de stijging op het hoogste niveau sinds het tweede kwartaal van 2009. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers over de cao-loonontwikkeling.

Grootste stijging in industrie
De cao-lonen van werknemers in de industrie stegen het meest (4,1 procent). Dit komt voornamelijk door de loonsverhogingen in de twee metaalcao’s, die al waren afgesproken voordat de coronacrisis begon. De industrie is een van de zeven bedrijfstakken waar de cao-lonen met meer dan 3,0 procent zijn toegenomen in het derde kwartaal.

In de bedrijfstakken landbouw, bosbouw en visserij (1,7 procent) en vervoer en opslag (1,5 procent) was de cao-loonstijging het laagst. Van de bedrijfstak overige dienstverlening zijn geen uitkomsten bekend. Voor de meeste cao’s in deze bedrijfstak zijn nog geen nieuwe akkoorden afgesloten.

Bron: CBS, 1 oktober 2020

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact