Skip to content

Grootste stijging werkloosheid sinds 2003

Grootste stijging werkloosheid sinds 2003

In april waren er 160.000 minder mensen met betaald werk.

Werkloosheid en WW-uitkeringen, bron CBS

Dit is de grootste terugval in een maand tijd sinds er maandcijfers worden samengesteld (vanaf 2003). Meer dan 100.000 jongeren verloren hun werk in april.

Het aantal werklozen nam in april toe met 41.000. Ruim de helft daarvan zijn jongeren. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Eind april is het aantal lopende WW-uitkeringen gestegen met 13,5%, vergeleken met de maand maart van dit jaar. Er zijn in april 42.000 meer WW-uitkeringen bijgekomen.

Fors meer nieuwe WW-uitkeringen
In april nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen in alle sectoren toe. Sectoren met de grootste toename zijn de schoonmaakbranche, uitzendbedrijven, detailhandel, cultuur en horeca en catering.

In april nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen toe in alle leeftijdsgroepen; de toename was het grootst bij de 15- tot 25-jarigen. Het gemiddeld aantal nieuwe WW-uitkeringen per week lag bij de 15-tot 25-jarigen in april 75 procent hoger dan een maand eerder.

Meer baanverliezers en minder baanvinders
Er waren in april niet alleen meer mensen die hun baan verloren, maar ook minder mensen die startten met werken.

Bron: CBS, 20 mei 2020

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact