Skip to content

Geen ontslaggolf door Wet Werk en Zekerheid

Geen ontslaggolf door Wet Werk en Zekerheid

Door lastenverlichting in 2016 zal de economie een extra zetje krijgen en 2,75% groeien. Ook de werkloosheid daalt gestaag. Positief is ook dat er op 1 juli van dit jaar geen ontslaggolf is geweest door de nieuwe ontslagregels in de Wet Werk en Zekerheid.

 

Dat zijn bevindingen van de economische denktank van de Rabobank, gepubliceerd in het meest recente Economisch kwartaalbericht.

Geen ontslaggolf door WWZ
Sinds 1 juli 2015 zijn de nieuwe ontslagregels van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. Daarmee staat vooraf vast welke ontslagroute (UWV of kantonrechter) een werkgever in een bepaald geval dient te kiezen. Ook moet bij ontslag een transitievergoeding worden betaald aan werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn. Deze aanpassingen hebben niet geleid tot een sterke toename van het aantal ontslagaanvragen.

Een deel van de werkgevers heeft voor het ingaan van de WWZ nog wel gebruik willen maken van de bestaande regels, zodat zij niet het risico zouden lopen op het betalen van een transitievergoeding na 1 juli. Dit resulteerde in juni in bijna tweemaal zoveel ontslagaanvragen als in de maand ervoor. Maar de stijging in aantallen is volgens de Rabo-economen te beperkt om een zichtbaar effect te hebben op de werkloosheid. Bovendien waren er in de maanden voorafgaand aan juni juist minder ontslagaanvragen.

Werkloosheid daalt gestaag
De Rabobank berekent dat de werkloosheid de komende kwartalen naar verwachting gestaag verder daalt. Dit jaar komt de werkloosheid naar verwachting gemiddeld uit op 7% van de beroepsbevolking, om in 2016 verder te dalen naar 6,25%.

Het aantal werkzame personen nam in het tweede kwartaal met 16.000 toe ten opzichte van het eerste kwartaal. Verschillende indicatoren wijzen op een verdere groei van de werkgelegenheid in de private sector. Zo zijn het aantal vacatures en uitzenduren verder toegenomen. Verder zullen steeds meer werkgevers door de aantrekkende vraag hun personeelsbestand willen uitbreiden.

 

  • Bron September Personeelsnet

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact