Skip to content

Een derde van de werknemers wil meer zelfstandigheid op het werk

Een derde van de werknemers wil meer zelfstandigheid op het werk

ICT-dienstverlener Incentro stelde de vraag ‘Wat zou jij aan je werk veranderen om gelukkiger te worden?’ aan ruim 800 werkende Nederlanders, om meer inzicht te krijgen in wat bijdraagt aan werkgeluk.

Vertrouwen en zeggenschap
Iet meer dan de helft (53 procent) van de werknemers geeft aan dat autonomie voor hen zit in meer vertrouwen en zeggenschap. Het andere deel dat behoefte heeft aan meer autonomie (47%) geeft aan dat minder regels en procedures het meest bevorderlijk zouden zijn.

Andere zaken die uit dit onderzoek naar voren komen en het werkgeluk verhogen zijn: meer draagvlak voor ideeën (14%) en meer inzicht in de gedachtegang van de directie (10%). Ook een cultuur waarin werknemers minder afgerekend worden op fouten verhoogt voor sommigen het werkgeluk (3%).

Autonomie belangrijker dan salaris
Al deze factoren samen, zijn belangrijker dan meer salaris. Ondanks dat niemand zijn neus op zou trekken voor een hogere financiële beloning, is het voor 42 procent van de Nederlandse werknemers een ‘werkgelukverhogende’ factor. Het onderzoek laat zien dat werknemers het meeste belang hechten aan salaris in het begin van hun carrière.

*Bron Oktober Personeelsnet

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact