Skip to content

Wie denkt bij een juniorfunctie niet aan een jongere?

Wie denkt bij een juniorfunctie niet aan een jongere?

Wie denkt bij een juniorfunctie niet aan een jongere?

Mr. Fariël Dilrosun is werkzaam als Hoofd Juridische Zaken bij de NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen.

Als peuter had mijn dochter op de crèche een frisse jongen als peuterleider. Eerlijk is eerlijk, ik was er niet helemaal gerust over ook al probeerde ik dat gevoel weg te drukken. Want hee, dit had te maken met vooroordelen en daar zijn we niet van, toch?

Vooroordelen en discriminatie, het is van alle tijden en komt nog regelmatig voor, ook in de uitzendbranche. Dat werd ons begin dit jaar eens te meer pijnlijk duidelijk gemaakt in een tv-uitzending van Radar. De buitenwacht was in rep en roer en in de strijd om het hoogste woord werden maatregelen geëist. Wéér die uitzendbranche!

Ook ik was geschokt door het filmpje dat werd uitgezonden. Maar we weten ook dat de praktijk zeer weerbarstig is. Bij specifieke vragen over het uitsluiten van bepaalde groepen, zoals in het Radarverslag, ligt het er dik bovenop dat hier sprake is van een verboden onderscheid. Maar wie is in staat alle vormen van discriminatie te herkennen? Wie denkt bij een juniorfunctie níet automatisch aan een jongere? Ook discriminerende verzoeken die vanzelfsprekend klinken, zijn lastig om mee om te gaan. Zoals de kinderopvang die alleen vrouwelijke kleuterleidsters wil, omdat ouders dat willen. In de praktijk komen bij uitzendbureaus allerlei verzoeken binnen waar veel kennis en vaardigheden voor nodig zijn om ze op de juiste wijze te behandelen. En precies aan die kennis en vaardigheden kan het schorten.

Als NBBU hebben we inmiddels ons beleid aangepast. We gaan voor gedragsverandering en stellen gelijkheidsbeleid nadrukkelijk als eis voor ons lidmaatschap. Samen met mystery calls als steekproef achteraf willen we het probleem beter in kaart brengen en op basis daarvan verbetertrajecten opstarten. Het is ontzettend belangrijk inzicht te krijgen in waar het precies misgaat en waarom. Daarom spreken we van een verbetertraject en pas in een later stadium van straffen, want met dat laatste alleen lossen we het probleem niet op.

Onze sector staat middenin de maatschappij en de arbeidsmarkt. Daarom willen we dat onze leden op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Trouwens, dit doen de leden al en masse, dat mag ook benadrukt worden. Maar hoe realiseer je gedragsverandering in de gehele samenleving? Dat vraagt meer dan de inspanningen van één branche die haar rol op de arbeidsmarkt serieus neemt en discriminatie-vrij wil maken.

Daarom ben ik blij dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark inziet dat arbeidsmarktdiscriminatie bovenal breed moet worden aangepakt. Het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie is in 2014 geïntroduceerd en bevat meer dan zestig maatregelen om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. De Kamer wordt voor de zomer geïnformeerd over het vervolg ervan. Het zou zo mooi zijn als iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt, van burger tot bestuurder en van uitzender tot opdrachtgever.

Fariël Dilrosun

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact