Skip to content

De NOW voorzien van rekenvoorbeelden

De NOW voorzien van rekenvoorbeelden

Door Marcel Reijmers, FlexKnowledge

Marcel Reijmers

 

Marcel Reijmers

Wij krijgen bij FlexKnowledge veel vragen over de hoogte van de
subsidie die werkgevers gaan krijgen. Voor uitleners zijn er namelijk
een paar specifieke zaken om rekening mee te houden. Die belicht ik in
dit artikel en ik geef ook een aantal voorbeelden. Dit artikel is
gebaseerd op de tekst van de Regeling tijdelijke Noodmaatregel voor behoud van Werkgelegenheid
zoals die op dinsdag 31 maart is gepubliceerd. Vrijdag 3 april wordt
bekend gemaakt of het loket voor het aanvragen van de subsidie inderdaad
maandag 6 april opent.

Update 2 april 16.00 uur
Door een van onze klanten werd ik gewezen op dit artikel
van Boontje Advocaten. Neem vooral even de tijd om het te lezen. Het
effect dat zij beschrijven leidt ertoe dat als je bijvoorbeeld 50% van
je omzet verliest en 60% van je loonsom t.o.v. januari, je de subsidie
volledig kwijtraakt. Dat is natuurlijk vanuit de gedachte dat de
werkgever de loonsom zoveel mogelijk constant moet houden, maar bij
uitleners fluctueert de loonsom veel meer dan bij ‘gewone’ werkgevers.

Specifieke aandachtspunten voor uitleners
Er zijn twee belangrijke punten waar je rekening mee moet houden als je
zelf aan de slag gaat om een inschatting te maken van het subsidiebedrag
dat je kunt krijgen:

 • Als je het vakantiegeld bij elke loonbetaling uitkeert (buitenlandse
  werknemers!), moet je de loonsom van januari vermenigvuldigen met 0,926
  om dat te corrigeren. In de opslag van 30% voor de werkgeverslasten die
  vanuit de regeling wordt toegekend, is het vakantiegeld namelijk al
  opgenomen en die haal je er met deze correctiefactor weer uit.
 • Als je niet per maand aangifte loonheffing doet, maar per 4 weken,
  moet je de loonsom vermenigvuldigen met 1,0833 om hem vergelijkbaar te
  maken met een maandaangifte.

Een voorbeeld

Berekening van de loonsom
Je loonsom in week 1 tot en met 4 was drie miljoen euro. Je betaalt
wekelijks alle reserveringen uit, waaronder dus het vakantiegeld. Er
zijn geen medewerkers die meer dan het maximum van € 9538,- verdienen.
In dat geval wordt de loonsom over januari als volgt berekend:

3.000.000 x 1,0833 = 3.249.900 om van de 4-weeks aangifte een maandaangifte te maken

3.249.900 x 0,926 = 3.009.408 om te corrigeren voor de wekelijkse uitbetaling van het vakantiegeld

Berekening van de hoogte van de subsidie
Ik ga verder met de loonsom zoals die hierboven is berekend en van een
omzetverlies van 50%. In dat geval krijg je 50% van 90% van de
loonkosten gesubsidieerd en dat bedrag wordt met 30% verhoogd als fixed
fee ter dekking van de sociale verzekeringen, het vakantiegeld en het
pensioen. Of je werkelijke kosten hoger of lager zijn, is niet relevant.

Om de hoogte van de loonsom over maart-april-mei te berekenen wordt de loonsom van januari met drie vermenigvuldigd:

 • 50% x 90% x de loonsom van januari x 3 x 130% = 0.5 x 0,9 x 3.009.408 x 3 x 1,3 = 5.281.511

80% van dit bedrag wordt uitbetaald als voorschot, dus je krijgt 4.225.209 euro overgemaakt in maximaal 3 termijnen.

De overheid streeft naar een constante loonsom, want dat impliceert
dat het aantal werknemers constant is en je iedereen in dienst houdt.
Dat dat voor uitleners in de praktijk heel anders is en wat het effect
daarvan is, lees je hieronder.

Stel dat je loonsom voor maart tot en met mei na de correcties minder
bleek te zijn dan 3 x de loonsom van januari, dus geen ruim 9 miljoen,
maar precies 8 miljoen euro. Dan wordt je definitieve subsidie verlaagd
volgens deze formule:
(loonsom januari x 3 minus (loonsom maart-april-mei)) x 1,3 x 0,9 = (9.028.224 -8.000.000) x1,3 x 0,9 = 1.203.022

Bij gelijkblijvend omzetverlies zal dit bedrag dus in mindering
worden gebracht op de 5.281.511 die vooraf was bedacht. Je subsidie
wordt dus vastgesteld op 5.281.511 – 1.203.022 = 4.078.489. Je hebt al
4.225.209 als voorschot gehad, dus je moet 146.720 euro terugbetalen.
Dat is natuurlijk ook heel logisch, want door de lagere loonsom heb je
natuurlijk ook lagere loonkosten gehad.

Stel nu dat je loonsom juist hoger is geworden, stel 10 miljoen euro
bij gelijkblijvend omzetverlies, dan krijg je geen extra subsidie. De
uiteindelijke compensatie kan nooit hoger zijn dan 3 keer de loonsom van
januari. Had je in januari een relatief lage loonsom, dan heb je dus
pech. Hiervoor zijn geen correctiemechanismes ingebouwd.

Berekening van de omzetdaling
Ik ga hiervoor uit van een onderneming die heel 2019 heeft bestaan. In de tekst van de regeling staan ook andere voorbeelden.

Een werkgever had een omzet in 2019 van gemiddeld € 1.000.000 per
maand, ofwel € 12.000.000 over het gehele jaar. In de periode van 1
maart tot en met 31 mei 2020 is zijn omzet gemiddeld € 700.000 per
maand, ofwel € 2.100.000 over de gehele periode. In dit geval is de
omzetdaling:

(€ 12.000.000 / 4) – € 2.100.000 = 0,30 = 30%
___________________________
(€ 12.000.000 / 4)

Er zijn geen andere manieren om de omzet te mogen berekenen, anders dan het hieronder genoemde verschuiven van de meetperiode.

Ondertussen hebben we ontdekt dat deze methode helaas uitermate
nadelig is voor intermediairs die voorheen samenwerkten met backoffice
partijen en sinds begin dit jaar de uitzendkrachten zelf in dienst
hebben genomen. Op papier hadden zij in 2019 namelijk vrijwel geen
omzet, want fiscaal en juridisch gezien was dat in de meeste gevallen
niet hún omzet, maar die van de backoffice partij. We hebben dit onder
de aandacht van de Minister en de ABU en NBBU gebracht.

Wat als de omzet meer of minder daalt dan verwacht?
Zoals hierboven beschreven, wordt het subsidiebedrag gebaseerd op de
werkelijke loonsom als die lager is dan drie keer de loonsom van
januari. Het zal echter nooit meer worden als de loonsom hoger blijkt te
zijn dan drie keer de loonsom van januari.

Dat is anders bij het omzetverlies. Als dat hoger wordt dan vooraf
ingeschat, krijg je wél meer subsidie. Is het omzetverlies lager dan
ingeschat, dan daalt de subsidie. Is het omzetverlies uiteindelijk
minder dan 20%, dan moet je alles terugbetalen!

Voor het bepalen van het omzetverlies moet je kijken naar alle BV’s
die binnen het concern vallen of in een moeder-dochter verhouding
werken. Voor de definities moet je kijken naar BW 2:24 a en b. Check bij
je accountant of en hoe dit voor jouw organisatie speelt voordat je de
aanvraag gaat doen!

Mag je schuiven met de verwachte omzetdaling?
Ja, dat mag! Als uitgangspunt voor de omzet wordt de omzet van 2019
gedeeld door 4. Dat staat vast. Maar als maart nog een beperkte daling
in de omzet laat zien en je verwacht dat de grote klap pas in april
komt, dan mag je een schatting maken voor de daling over april-mei-juni.
En denk je dat de omzet pas vanaf mei instort, dan mag je schatten over
mei-juni-juli. De subsidie wordt echter wel altijd berekend op basis
van de loonsommen van maart-april-mei. Dus aan het eerder gegeven
rekenvoorbeeld verandert niets als je de meetperiode verschuift. Dit
compenseert een klein beetje voor de seizoensinvloeden waar je mogelijk
mee te maken hebt.

Zijn er nog andere zaken van belang?
Ja, ik heb de belangrijkste hieronder op een rijtje gezet, maar het is geen compleet overzicht:

 • Heel goed nieuws als je te maken hebt met zieke medewerkers
  waarvan je het loon bij ziekte moet doorbetalen. Voor uitleners zijn dit
  de medewerkers zonder uitzendbeding. Het loon dat je doorbetaalt, is
  onderdeel van het SV-loon waarover je subsidie krijgt. Dus ook voor de
  zieke werknemers wordt 90% van het loon gecompenseerd!
 • Voor de werkgeverslasten krijg je een toeslag van 30% op het
  SV-loon. Daarvan moet je de sociale verzekeringen, de pensioenpremie en
  het vakantiegeld betalen. Daaraan komen uitleners tekort. Het gaat te
  ver om hier precies voor te rekenen hoeveel, maar een eerste inschatting
  is dat de werkelijke kosten ongeveer 35% zijn en dan kom je dus 5%
  tekort. Dus de 10% die niet wordt gecompenseerd, zal in de praktijk
  hoger zijn, rond de 15%. In specifieke gevallen kan dit echter hoger
  worden, bijvoorbeekd als de reservering vakantiedagen later dan in mei
  worden uitbetaald.
 • Als je toch ontslag aanvraagt bij het UWV op bedrijfseconomische
  gronden, dan wordt het loon van die medewerkers met 50% verhoogd en
  wordt dat hogere loon afgetrokken van het SV-loon waarover de subsidie
  wordt berekend.
 • Als je loonkostensubsidie van je gemeente ontvangt voor specifieke
  medewerkers, dan moet je melden bij die gemeente dat je een NOW-aanvraag
  hebt gedaan. Waarschijnlijk verlagen zij dan de loonkostensubsidie.
 • Je moet je werknemers informeren dat je een NOW-aanvraag hebt gedaan
  en dat daarmee hun inkomen in ieder geval voorlopig wordt gegarandeerd.
  Een mail of brief is natuurlijk het netste, maar een mededeling op de
  loonstrook kan natuurlijk ook.

Met dit artikel kun je je voor gaan bereiden op het indienen van de
aanvraag. Als het goed is kan dat vanaf maandag 6 april, maar dat wordt
vrijdag 3 april definitief bekend gemaakt. Op papier wordt het invullen
van de aanvraag appeltje-eitje, want veel meer dan je NAW-gegevens, je
loonheffingsnummers en een inschatting van het omzetverlies lijkt er
niet gevraagd te gaan worden.

Aarzel niet contact met ons te zoeken als je vragen hebt. Dat kan per mail of telefonisch via 088 – 999 1200. Ook als je nog geen klant bent, kun je je vragen natuurlijk aan ons stellen!
Of bestel onze rekentool via onze website.

Marcel Reijmers, directeur FlexKnowledge

Bron: Flexnieuws, Marcel Reijmers, Directeur FlexKnowledge, 1 april 2020

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact