Skip to content

De economie draait nu zo goed, dat er ruimte is voor meer loon

De economie draait nu zo goed, dat er ruimte is voor meer loon

De Nederlandse economie blijft economen verrassen door de plotselinge snelle groei van wel 2 procent per jaar. Het gaat zo lekker dat er ook ruimte komt voor meer banen en hogere lonen, stelt De Nederlandsche Bank. Vakbond FNV eist de beschikbare loonruimte op voor de werknemers.

Volgens de halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB) is de Nederlandse economie in een hogere versnelling terecht gekomen. Vooral doordat consumenten meer geld uitgeven, groeit de Nederlandse economie tot 2018 jaarlijks met 2 procent. Dat is veel beter dan gedacht. Het gaat zelfs zo goed, dat het overheidstekort zienderogen slinkt en er zomaar 5 miljard vrijvalt om bijvoorbeeld de belastingen op arbeid te verlagen.

Meer te besteden door hoger contractloon
Vanaf begin 2014 stijgen de contractlonen in bedrijven harder dan de inflatie en daarmee loopt de reële loonstijging gestaag op. De inflatie was in het eerste kwartaal van 2015 lager dan ooit, terwijl de reële contractlonen met 1,7% toenamen. Dat is de grootste stijging in ruim vijf jaar.

Ondanks deze toename, verwacht DNB dat dat de contractlonen niet plotseling veel hoger zullen worden. Dat komt omdat de arbeidsmarkt ruim blijft en er dus voldoende personeel beschikbaar is. Maar door de groeiende arbeidsproductiviteit, het gestage herstel van de arbeidsmarkt en de oplopende inflatie zullen de contractlonen in bedrijven in 2016 (1,6%) en 2017 (1,9%) wel sterker stijgen dan in de voorafgaande zes jaar.

FNV wil dat werkenden profiteren van herstel
FNV-voorzitter Ton Heerts vindt dat werkenden nu lang genoeg hebben moeten wachten op groei van hun inkomen. In reactie op de DNB-cijfers stelt Heerts dat “het nu echt tijd is dat werkenden het herstel in hun inkomen terugzien: in meer loon dus.”

In bedrijven gaat het een stuk beter en ook het overheidsbudget verbetert aanzienlijk. “Dat betekent ruimte voor investeren in mensen en loon, en voor inkomensverbetering van gepensioneerden. Zo kan iedereen weer wat meer uitgeven, en dat geeft een extra impuls aan de economische groei. Tijd voor meer koopkracht dus, en ook voor echte banen waarin werkgevers moeten investeren”, stelt Heerts.

Arbeidsmarkt is dieptepunt voorbij
De Nederlandse arbeidsmarkt is volgens DNB het dieptepunt gepasseerd en vertoont sinds medio vorig jaar een gematigd herstel. Er zijn meer mensen aan het werk, maar er zijn grote verschillen per sector. Vooral in de zakelijke dienstverlening, waartoe
ook de uitzendbranche behoort, is sindsdien de werkgelegenheid flink gestegen. In sectoren zoals de industrie en de bouwnijverheid is het aantal werkzame personen gestabiliseerd, na ruim vijf jaar te zijn gedaald.

In geheel 2014 waren er 6,6% meer uitzenduren dan het jaar ervoor. Dat wijst volgens de DNB-economen niet alleen maar op herstel. Het duidt volgens hen ook op de ‘voortgaande flexibilisering van de arbeidsmarkt’. Dat de arbeidsmarkt aan de beterende hand is, valt ook af te lezen aan de daling van het aantal ontslagaanvragen en de toename van het aantal vacatures.

Nog veel werklozen, dus ruime arbeidsmarkt
Ondanks de fraaie groeicijfers, daalt de werkloosheid nog maar langzaam. Na de piek van 7,8% in het eerste kwartaal van 2014, zette wel een geleidelijke daling in tot 7,1% in het eerste kwartaal van 2015. DNB verwacht nog iets meer dan 600 duizend werklozen eind 2017 (6,7%). Positief is wel dat onder jongeren (15 tot 25 jaar) het werkloosheidspercentage ruim drie keer sneller daalde dan gemiddeld.

Eén van de oorzaken van de langzame daling is dat zich weer meer mensen melden op de arbeidsmarkt. Ook worden Nederlandse werknemers steeds productiever. Verder zijn veel overheidsbanen wegbezuinigd, die ook niet meer terugkomen. Verwacht wordt dat het aantal bij de overheid werkzame personen in de periode 2015-2017 nagenoeg stabiliseert. De arbeidsmarkt blijft dus voorlopig ruim, ookal neemt de vraag naar personeel in bepaalde segmenten, zoals onder technisch geschoold personeel en ICT-specialisten, al enige tijd wel flink toe

* Bron Juni Personeelsnet 

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact