Skip to content

CPB verwacht minder snelle stijging werkloosheid

CPB verwacht minder snelle stijging werkloosheid

Het Centraal Planbureau heeft de centraal economische raming voor 2021 en 2022 gepubliceerd.

Het planbureau verwacht dat de werkloosheid minder hard stijgt dan eerder werd aangenomen, met de kanttekening dat het voorlopige ramingen zijn, omdat de ontwikkeling van de coronapandemie nog onzeker is.

CPB maart raming economie 2021 en 2021


Ontwikkeling werkloosheid
De werkloosheid loopt op tot 5% van de beroepsbevolking rond de jaarwisseling, om vervolgens af te nemen tot 4,5% eind 2022.
In juli 2020 verwachtte het CPB nog een stijging van de werkloosheid tot 7%.

Bekijk de CPB infographic over de economie na een jaar coronacrisis

Werkgelegenheid trekt aan
De jaargemiddelden zijn 3,8% in 2020 tot 4,4% in 2021 en 4,7% in 2022. De werkloosheid is voor 2021 en 2022 naar beneden bijgesteld met respectievelijk 1,7%-punt en 0,7%-punt ten opzichte van de novemberraming, voornamelijk door de onverwachte verdere daling van de werkloosheid in november tot en met januari, als gevolg van de sterker dan verwachte groei van de werkgelegenheid.

Het aantal gewerkte uren per persoon en de arbeidsproductiviteit per gewerkt uur stijgt wel. Als de omvangrijke steunmaatregelen eind juni aflopen, leidt dit tot herstructureringen en faillissementen, waardoor de werkloosheid oploopt in de tweede helft van het jaar.

Cao-lonen dalen en koopkracht stijgt nauwelijks
De cao-loonstijging in de marktsector loopt door de coronarecessie terug van 2,7% in 2020 tot 1,5% in 2021 en 2022.

De sinds de corona-uitbraak afgesloten cao’s hebben lagere loonstijgingen als gevolg van de onzekere en somberdere vooruitzichten. Door hogere energieprijzen neemt de inflatie (hicp) toe van 1,1% in 2020 naar 1,9% in 2021, om vervolgens af te zwakken tot 1,4 % in 2022. Deze loon- en prijsontwikkelingen betekenen een daling van de reële cao-lonen in 2021 en stabilisatie in 2022, na de duidelijke stijging van 1,6% in 2020.

In 2021 neemt door lastenverlichting de koopkracht iets toe met 0,7%, maar voor 2022 zijn er nog nauwelijks positieve koopkrachtrelevante beleidsmaatregelen en daalt de koopkracht met 0,1%.

Bron: CPB, 31 maart 2021

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact