Skip to content

CBS: Werkloosheid daalt onder 600 duizend

CBS: Werkloosheid daalt onder 600 duizend

De werkloosheid neemt weer af en is in het laatste kwartaal van 2015 met gemiddeld 7 duizend per maand gedaald. In het vierde kwartaal van 2015 werd door de grens van 600 duizend gedoken en waren eind december nog 588 duizend mensen werkloos.

In het derde kwartaal stokte de daling van de werkloosheid, maar nu zet die weer door naar 6,6 procent van de beroepsbevolking, meldt het CBS. In december 2014 was het werkloosheidspercentage nog 7,2 procent.

Meer jongeren dan ouderen vinden werk
Het werkloosheidspercentage daalde het sterkst onder 25- tot 45-jarigen. In december 2014 was 6,0 procent van de beroepsbevolking van 25 tot 45 jaar nog werkloos. Gedurende het jaar is dit percentage afgenomen tot 5,1 procent.

Onder 45-plussers daalde de werkloosheid ook, maar wel veel minder snel: van 6,7 naar 6,4 procent.

Ook jeugdwerkloosheid daalt weer
De jeugdwerkloosheid nam in het eerste kwartaal van 2015 relatief sterk af van 11,8 tot 10,8 procent in maart, het laagste werkloosheidspercentage in de afgelopen vier jaar.

Maar daarna nam de werkloosheid onder jongeren weer wat toe. In de laatste drie maanden daalde het aantal werklozen echter weer met gemiddeld 2 duizend per maand. In december kwam de werkloosheid onder jongeren daarmee uit op 11,2 procent.

Meer WW-uitkeringen, maar gemiddeld een daling
Gemiddeld kwam het aantal WW-uitkeringen in 2015 per maand uit op 430 duizend, dat is 1,8 procent minder dan het gemiddelde in 2014.

Maar 2015 eindigde niet gunstig: in december werden 446 duizend WW-uitkeringen betaald, 1,1 procent meer dan december 2014. Dit komt door de problemen bij grootwinkelbedrijven, maar ook in de horeca en het onderwijs verloren mensen hun baan. Bij de bouwbedrijven gaat het goed; in die sector daalde het aantal WW-uitkeringen sterk.

 

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact