Skip to content

CBS: minder (jongere) uitzendkrachten, meer oproepkrachten

CBS: minder (jongere) uitzendkrachten, meer oproepkrachten

CBS: minder (jongere) uitzendkrachten, meer oproepkrachten

Het aantal jongere uitzendkrachten daalt, terwijl het aantal jongere oproep- of invalkrachten juist stijgt. En ook zijn er weer meer zzp’ers bijgekomen, melden het CBS en TNO.

Vooral het aantal jongere uitzendkrachten daalt, terwijl het aantal jongere oproep- of invalkrachten juist stijgt. En ook zijn er weer meer zzp’ers bijgekomen, met name in de zorg. Dat melden het CBS en TNO eerder deze week op basis van een gezamenlijke analyse van de nieuwste gegevens over flexibele arbeid.

CBS en TNO melden een krimp van de flexschil. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar waren er in het eerste kwartaal van 2024 minder werkenden met een flexibele arbeidsrelatie (-30.000) en meer vaste werknemers (+98.000) en meer zelfstandigen (+29.000).

Minder jongere uitzendkrachten

Het aantal uitzendkrachten neemt al twee jaar op rij af, zoals blijkt uit onderstaande tabel. Werkten er in het eerste kwartaal van 2022 nog 422.000 uitzendkrachten, in het eerste kwartaal van dit jaar is dat aantal gedaald naar 357.000.

Tabel CBS: Aantal uitzendkrachten

Wat verder opvalt is dat in het eerste kwartaal van 2024 het aantal oudere uitzendkrachten (55-plussers) toenam met 5.000 ten opzichte van een jaar eerder. Er waren in het eerste kwartaal van dit jaar echter minder jongere uitzendkrachten, namelijk -13.000 in de leeftijd 15-25 jaar en -12.000 in de leeftijd van 25 -55 jaar.

Tabel CBS: Leeftijd uitzendkrachten

Oproepkrachten gewild

Uit de analyse van het CBS en TNO dat het aantal oproepkrachten juist sterk gestegen de afgelopen jaren. In het eerste kwartaal van dit jaar telde ons land 954.000 oproep- of invalkrachten.

Demissionair Minister Karien van Gennip (SZW) wil met haar Wetsvoorstel Meer Zekerheid flexwerkers de positie van oproepkrachten versterken door het afschaffen van nulurencontracten; deze worden vervangen door (vaste en tijdelijke) basiscontracten met een minimumaantal uur waarvoor werkenden worden ingeroosterd en betaald krijgen.
Het wetsvoorstel Meer Zekerheid flexwerkers ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State.

Meer zzp’ers in de zorg

Nederland telt inmiddels ruim 1,2 miljoen zzp’ers. Dat aantal stijgt nog steeds gestaag. De groei schrijft het CBS bijna uitsluitend toe aan de toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het aantal zzp’ers nam sterk toe in de zorg, vooral onder (fysio)therapeuten en artsen. Het aantal zelfstandigen in de zorg was al langer aan het stijgen.

Ook minder uitzendkrachten bij rijksoverheid

Uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023 blijkt dat kosten voor de inhuur van  interim-managers, ICT’ers, adviseurs en uitzendkrachten door de rijksoverheid weer fors is toegenomen.

Wel is ook hier zichtbaar dat het aantal uitzendkrachten dat bij de rijksoverheid werkt al jaren daalt. In het vierde kwartaal van 2023 werkten 5.526 uitzendkrachten bij het Rijk. Dit is een daling van ruim -6% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. In vijf jaar tijd is het aantal uitzendkrachten dat voor de rijksoverheid werkt met bijna -16% afgenomen.

Desondanks stegen de kosten aan uitzendkrachten van het Rijk wel (met ruim 6% in een jaar tijd en bijna 26% in vijf jaar tijd).

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact