Skip to content

CBS: veel arbeidsmarktscholing met ESF-subsidie

CBS: veel arbeidsmarktscholing met ESF-subsidie

In 2014 en 2015 namen bijna 100.000 Nederlanders deel aan arbeidsmarktprojecten die met 114 miljoen euro werden gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Dit meldt CBS op basis van onderzoek in opdracht van het agentschap SZW.

De projecten moeten arbeidsmarktkansen vergroten via stageplekken, stage- en arbeidsbemiddeling en bijscholing. Tweederde loopt via gemeenten, de overige zijn gericht op (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Een vijfde tot een kwart meteen een baan
Meer dan de helft van de deelnemers is jonger dan 28 jaar, en bijna 90% behoort tot een kwetsbare groep. Meer dan een kwart is eerstegeneratieallochtoon. Direct na afloop van het traject had een vijfde meteen een baan, van de kwetsbare deelnemers zelfs meer dan een kwart.

Bron: CBS, 16 juni 2016

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact