Skip to content

CAO-lonen omhoog door aantrekkende economie

CAO-lonen omhoog door aantrekkende economie

Nu het economisch beter gaat, lukt het vakbonden om hogere lonen af te dwingen bij werkgevers. Dat is goed te zien aan de cao’s die in augustus werden afgesproken: de loonstijging is gemiddeld 1,87 procent, ruim boven het gemiddelde van 1,5 procent voor heel 2015.

 

Dat is af te leiden uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN in zijn maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers en betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

Cao-lonen lopen op
In de afgelopen twee jaar gingen de cao-lonen gemiddeld steeds met ongeveer 1,6 procent omhoog. Ook de gemiddelde loonstijging die tot dusver voor 2016 is afgesproken, loopt licht op en bedraagt inmiddels 1,8 procent.

De loonstijging komt daarmee volgend jaar fors uit boven de (verwachte) inflatie van 1,2 procent.

Achterstand cao’s ingelopen
In augustus kwamen 5 cao’s tot stand, een laag, maar gewoon aantal voor deze zomermaand.  In totaal werden in 2015 252 cao’s afgesloten. Dat is even veel als in voorgaande jaren in dezelfde periode.

De eerdere achterstand in afgesloten cao’s is inmiddels grotendeels ingelopen, vooral omdat de afgelopen maanden veel lang openstaande cao’s (contracten waarvan de einddatum was verstreken) werden vernieuwd.

  • Bron September Personeelsnet

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact