Skip to content

Breed draagvlak voor lagere belasting op arbeid

Breed draagvlak voor lagere belasting op arbeid

Nederlanders steunen de plannen om het belastingstelsel te wijzigen en daarmee de belasting op arbeid te verlagen. Daardoor zouden werkgevers meer ruimte krijgen om personeel aan te nemen en krijgen werknemers een hoger netto loon.

Dat meldt het Economisch Bureau van ING.

Arbeidsaanbod beïnvloeden met belastingen
Met het belastingstelsel kan de overheid het arbeidsaanbod beïnvloeden. Zo kunnen lagere lasten op arbeid ervoor zorgen dat werken meer loont en meer mensen ervoor kiezen om te werken.

Een serieuze hervorming van het belastingstelsel lijkt voorlopig van de baan, maar toch bestaat hier nog altijd veel draagvlak voor. De meerderheid (54%) van de respondenten denkt dat zo’n hervorming positief zal uitwerken voor de economie. Slechts 15% verwacht negatieve effecten. Ruim een kwart is van mening dat vooral de inkomstenbelasting op de schop moet.

Afblijven van de BTW?
Een derde van de Nederlanders vindt dat zowel de inkomstenbelasting, de vermogensbelasting als de btw aan herziening is. Een vrijwel even grote groep vindt dat de noodzaak tot hervormen het grootst is bij de vermogensbelasting.

Verhogen van de BTW is niet populair, want slechts 8% vindt dat de btw het meest aan herziening toe is. Toch kan de btw een belangrijke knop zijn om aan te draaien, stellen de ING Economen, om verlaging van andere belastingen mogelijk te maken. Belastingen op consumptie (BTW) werken minder verstorend dan belastingen op arbeid: de groeicapaciteit op de lange termijn wordt door lasten op consumptie veel minder geraakt dan door lasten op arbeid.

Meer vertrouwen in portemonnee
Het kabinet krijgt gemiddeld een 4,6 als rapportcijfer voor het gevoerde economisch beleid, het hoogste rapportcijfer tot nu toe. Het cijfer dat consumenten het kabinet toedelen lijkt samen te hangen met hoe zij hun eigen financiële situatie beoordelen. Want dit bereikte twee jaar geleden een dieptepunt, om vervolgens vrijwel continu te verbeteren.

 

*Bron juli Personeelsnet

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact