Skip to content

Bijna helft werkzoekenden vindt binnen twee weken nieuwe baan

Bijna helft werkzoekenden vindt binnen twee weken nieuwe baan

Werkzoekend Nederland heeft profijt van de aantrekkende arbeidsmarkt. Het aantal werkzoekenden dat binnen twee weken nieuw werk vindt, ligt op 48 procent. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Unique onder 1.161 werkzoekenden.

Het aantal werkzoekenden dat binnen vijf weken nieuw werk vindt, ligt op 67 procent. Ongeveer 30 procent van de werkzoekenden vindt zelfs binnen een week een nieuwe baan.
De positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden nog verder onderstreept door 30 procent van de respondenten. Deze groep geeft aan zelfs binnen één week een nieuwe professionele uitdaging te vinden.

Oud(er) vs. jong

In het onderzoek zijn grote verschillen te zien tussen de leeftijdsgroepen. Hoe ouder de werkzoekende, hoe langer het duurt om een baan te vinden. Voor 31 procent van de oudere werknemers (55-60 jarigen) duurde de laatste zoektocht naar een nieuwe baan veel langer, namelijk meer dan tien weken.

Beoordelen vacatureteksten

Uit het onderzoek is verder gebleken dat 34 procent van de werkzoekenden de eerste indruk van het bedrijf baseert op basis van de vacaturetekst. Ook wordt in het onderzoek aangetoond dat meer dan de helft (52%) het lastig vindt om op basis van de vacaturetekst te beoordelen of de functie passend is.

Tevredenheid baan

Hoe tevreden is de Nederlandse werknemer eigenlijk met zijn baan? In het onderzoek geeft de leeftijdsgroep tot 35 jaar haar baan het rapportcijfer 6.9. Mensen in de leeftijdscategorie 55+ waarderen hun baan met een halve punt hoger: 7,4.

  • Bron December HRPraktijk

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact