Skip to content

ABU week 41-44: verder herstel uren en omzet uitzendbranche

ABU week 41-44: verder herstel uren en omzet uitzendbranche

De ABU heeft de ontwikkeling in uren en omzet van de uitzendbranche over periode 11 2020 (week 41 – 44) gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de uitzendsector zich verder herstelt.

In periode 11, van 5 oktober tot en met 1 november, daalde het aantal uren met 7% en de omzet daalde met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

ABU uitzenduren periode 11 2020
Ontwikkeling uitzenduren in periode 11, 2020, bron ABU

Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 7% en de omzet daalde met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Het aantal uren daalde met 4% en de omzet steeg met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren daalde met 28% en de omzet daalde met 19% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
ABU uitzendomzet periode 11 2020
Ontwikkeling uitzendomzet in periode 11, 2020, bron ABU

Ontwikkeling in korte en langdurende contracten
De cijfers laten in periode 11 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019 over het algemeen een flinke daling zien in uren voor langdurige contracten (fase B/C) en veelal een stijging voor kortlopende contracten (fase A). Hetzelfde geldt voor de omzet. Het beeld verschilt wel per sector. In de industrie zien we opnieuw een flinke plus in de fase A-contracten. Administratief noteert ook een stevige toename in fase A, terwijl Techniek juist te maken heeft met een kleine afname.
De daling in B/C contracten is vrijwel gelijk in alle sectoren.

Bron: ABU, 24 november 2020

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact