Skip to content

ABU meldt opnieuw stijging uren en omzet uitzenden

ABU meldt opnieuw stijging uren en omzet uitzenden

De ABU meldt opnieuw een stijging van het aantal uitzenduren en de uitzendomzet.

In periode 2, van 1 tot en met 28 februari (week 5-8), steeg het aantal uren met 6% en steeg de omzet met 8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

ABU uitzenduren periode 2, 2021

Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Het aantal uren steeg met 21% en de omzet is gestegen met 18% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Het aantal uren steeg met 1% en de omzet steeg met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren daalde met 20% en de omzet daalde met 12% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Administratief laat nog steeds een positieve ontwikkeling zien. Dit zit vooral in de toegenomen vraag naar uitzendkrachten bij GGD’s, teststraten, bron- en contactonderzoek, etc. Dat laatste gebeurt vooral in callcenters (=segment administratief). In segment Industrie wordt de positieve ontwikkeling gestaag verder voortgezet en in het segment Techniek is een voorzichtig herstel zichtbaar.

Ontwikkeling in korte en langdurende contracten
De cijfers laten in periode 2 2021 in vergelijking met dezelfde periode in 2020 over het algemeen een daling zien in uren voor langdurige contracten (fase B/C) en veelal een stijging voor kortlopende contracten (fase A). Hetzelfde geldt voor de omzet.

Het beeld verschilt wel per sector. In de industrie is een kleine plus zichtbaar in de fase A-contracten. Administratief noteert wederom een stevige toename in fase A, terwijl Techniek juist te maken heeft met een afname.

Administratief en Techniek laten een daling in B/C contracten zien, terwijl dit in de sector Industrie vrijwel gelijk blijft.

ABU uitzendomzet periode 2, 2021

Bron: ABU, 23 maart 2021

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact