Skip to content

ABU: forse stijging uren en omzet uitzenden

ABU: forse stijging uren en omzet uitzenden

De ABU heeft de marktontwikkelingen in uren en omzet in de uitzendbranche, periode 3 2021 (week 9 – 12), bekend gemaakt.

In periode 3, van 1 tot en met 28 maart, steeg het aantal uren met 14% en steeg de omzet met 13% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

ABU uitzenduren periode 3, 2021

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Het aantal uren steeg met 30% en de omzet is gestegen met 22% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Het aantal uren steeg met 9% en de omzet steeg met 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren daalde met 9% en de omzet daalde met 7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
ABU uitzendomzet periode 3, 2021

Korte toelichting op de cijfers
Uitzendwerk in de administratieve sector laat opnieuw een grote positieve ontwikkeling zien. Dat komt doordat een aantal partijen op dit gebied een grote plus hebben; dat wordt verklaard doordat er nu meer (coronagerelateerde) business is, die 7 dagen per week door gaat. Die business zit vooral in het segment Administratief (denk aan de bron- en contactonderzoekers, de medewerkers van de callcentra et cetera).

In het segment Industrie neemt de positieve ontwikkeling toe en ook in het segment Techniek blijkt dat in deze periode de positieve ontwikkeling doorzet.

De trend wordt verder versterkt door de vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Op 13 maart 2020 werden de corona-maatregelen ingevoerd, de cijfers van periode 3 2021 bevatten dus één week van de start van de coronacrisis.

Bron: ABU, 20 april 2021

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact