Skip to content

ABU en PZO-ZZP lanceren Code Goed Opdrachtgeverschap

ABU en PZO-ZZP lanceren Code Goed Opdrachtgeverschap

Code goed opdrachtgeverschap geeft helderheid in relatie opdrachtgevers en zelfstandigen

ABU en PZO-ZZP hebben samen een Code Goed Opdrachtgeverschap ontwikkeld. De code is vandaag geïntroduceerd tijdens de bijeenkomst voor zzp-dienstverleners. ABU-leden zijn in veel gevallen opdrachtgever. Het is om die reden dat de ABU hen oproept deze code te gaan gebruiken en verder te ontwikkelen. De Code Goed Opdrachtgeverschap geeft opdrachtgevers en zelfstandigen een duidelijk kader om op een goede manier met elkaar zaken te doen. ‘Goed voor elkaar’ is daarbij het uitgangspunt.

De Code Goed Opdrachtgeverschap is ontwikkeld omdat het aantal zelfstandigen op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren fors is gegroeid. Ook het aantal intermediairs dat zzp’ers bemiddelt is groeiende. Met de Code komt er meer helderheid in de relatie tussen opdrachtgevers en de zelfstandige ondernemers die voor eigen rekening en risico werkzaamheden uitvoeren.

De Code heeft vier uitgangspunten: het realiseren van transparante en duidelijke afspraken, een open en effectieve communicatie, zorgvuldig omgaan met elkaars (zakelijke) belangen en gelijkwaardig ondernemerschap. De Code is m.a.w. een moreel contract dat opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar aangaan. Het heeft geen juridische status.

De gedrags- en kwaliteitsregels die de ABU en PZO-ZZP zelf hanteren voor hun leden blijven naast deze Code van toepassing. Nieuwe partijen kunnen toetreden tot deze Code.

Download de Code Goed Opdrachtgeverschap via ABU.nl

Bron: ABU.nl 6 oktober 2017 

 

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact