Skip to content

ABN AMRO: zakelijke dienstverlening groeit met 3% ondanks coronacrisis

ABN AMRO: zakelijke dienstverlening groeit met 3% ondanks coronacrisis

Hoewel de lockdown voorlopig voortduurt, hebben veel zakelijke dienstverleners een nieuw ritme gevonden. Niettemin is de uitval in veel sectoren nog steeds aanzienlijk en pas in de tweede helft van 2021 zal de gehele sector profiteren van het economische herstel.

Dit blijkt uit de Sectorprognose Zakelijke Dienstverlening 2021/2022 van ABN AMRO.

2022: 4% groei
Uitzendkrachten en beveiligers worden ingezet bij test- en priklocaties en schoonmakers in ziekenhuizen. Niettemin is de uitval in veel sectoren nog steeds aanzienlijk en pas in de tweede helft van dit jaar zal de gehele sector profiteren van het economische herstel. Zo verwacht ABN AMRO in 2021 een groei van 3% ten opzichte van vorig jaar en ligt voor 2022 een groei van 4% in het vooruitzicht.

Omzetgroei zakelijke dienstverlening per branche

Uitzendbureaus herpakken zich
Vooral uitzendbureaus (-9,1%) en schoonmakers (-1,6%) zijn in 2020 zwaar getroffen door de coronacrisis, maar de vooruitzichten zijn intussen wel verbeterd. Door uitzendkrachten te plaatsen op locaties waar de vraag is toegenomen – callcenters, priklocaties, teststraten en distributiecentra – herpakt de uitzendbranche zich. In de nasleep van de crisis verkiezen veel werknemers flexibele boven vaste arbeid, waardoor voor de uitzendbranche in 2021 groei (+6%) in het vooruitzicht staat.

Vliegende start 2021
De uitzendbranche heeft in de eerste maand van dit jaar een vliegende start gemaakt. Ondanks de lockdown steeg het aantal uitzenduren met ruim 12% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name administratieve uitzendbanen zijn met 29% explosief gegroeid. Deze groei is enigszins vertekend doordat vorig jaar januari de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht werd waardoor het aantal uitzenduren die maand sterk daalde. Dit neemt niet weg dat deze groei een bevestiging is dat de uitzendmarkt herstellende is. Dit herstel werd in het vierde kwartaal van vorig jaar ingezet en zet krachtig door.

Uitdagingen
Hoewel de branche profiteert van de economische groei, zijn er structurele uitdagingen. Zo daalt door automatisering het aantal banen waarvoor een lage scholing voldoet. Dit zijn de banen waar de uitzendbranche zich traditioneel sterk op richt. Ook neemt binnen de flexibele schil het aandeel van uitzendkrachten af ten gunste van tijdelijke arbeidscontracten en zzp’ers. Daarbij beconcurreren onlineplatformen de uitzendbranche in toenemende mate.

Uitzendbeding verkorten
Vorig jaar heeft de commissie Borstlap aanbevelingen gedaan die tot meer bescherming van flexibele arbeidsrelaties moeten leiden. Ook is er de wens om het verschil tussen vaste en flexibele arbeid te verkleinen. Specifiek voor uitzenders wordt aanbevolen om het uitzendbeding substantieel te verkorten. Op deze manier wordt voorkomen dat uitzendkrachten op structurele basis worden ingezet. Het is nog ongewis welke aanbeveling het nieuwe kabinet zal overnemen. Maar dat de flexbranche te maken gaat krijgen met nieuwe spelregels lijkt onvermijdelijk.

Stabiele groei door vaccinatie
De vooruitzichten voor de zakelijke dienstverlening als geheel zien er in de tweede helft van het jaar goed uit, verwacht ABN AMRO. Ook profiteert de branche dan van de macro-economische vooruitzichten. Met een hoge werkloosheid, ruimere arbeidsmarkt en een economische groei van boven de 2% is sprake van een goede uitgangsituatie voor uitzenders. “Als een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, zullen de restricties worden afgebouwd. De uitzendbranche zal verder kunnen groeien, doordat er weer vraag is naar traditionele uitzendbanen in de horeca en evenementenbranche”, vertelt Ingrid Laane, Sector Econoom Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO. “Het sterke herstel in deze sectoren in combinatie met een economische opleving zorgt er voor dat de zakelijke dienstverlening dit jaar met 3% en in 2022 met 4% zal groeien.”

Bron: ABN AMRO, 3 maart 2021

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact