Skip to content

Aantal vacatures blijft toenemen, tekort aan recruiters

Aantal vacatures blijft toenemen, tekort aan recruiters

Aantal vacatures blijft toenemen, tekort aan recruiters op krappe arbeidsmarkt

strong>Het vacatureniveau in Nederland ligt op dit moment zeventien procent boven het niveau van voor de pandemie. Dat blijkt uit de maandelijkse data-analyse van vacaturesite Indeed. Vorige maand lag dit nog zes procentpunt lager op elf procent.

Vacaturetrend sectoren, bron Indeed

Op het dieptepunt, in de eerste week van juni vorig jaar, lag het landelijke vacatureniveau op -38 procent. “De vreugde die eerder dit jaar gepaard ging met het herstel van de arbeidsmarkt lijkt nu om te slaan in zorgen”, merkt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor de strategie bij Indeed. “De arbeidsmarkt is nu zo krap, dat werkgevers alle zeilen bij moeten zetten om personeel te vinden.”

Werven om te werven
Dat werkgevers zich volledig lijken te storten op het werven van personeel is terug te zien in het aantal vacatures op het gebied van human resources, waar ook recruitment onder valt. Het vacatureniveau in die sector ligt op dit moment negentig procentpunt boven het niveau van een jaar geleden, en 42 procent boven het niveau van voor de pandemie. “De explosieve groei van de HR-sector geeft goed de gekte in de markt weer. Personeel op recruitment en HR is nodig om de nodige nieuwe krachten aan te kunnen trekken.”

Zorgsector blijft doorgroeien
Waar in de voorgaande maanden de toename van het aantal vacatures in de zorg wat afnam, is deze vraag weer flink aan het toenemen. Het aantal vacatures voor verpleegkundigen ligt op dit moment meer dan 26 procent hoger dan voor de pandemie, voor artsen en chirurgen is dit meer dan dertien procent. “De daling in de afgelopen zomermaanden valt te verklaren doordat de rust na een hectische periode enigszins terugkeerde op de intensive cares”, zegt Vissers. “De toename van vacatures in de zorg heeft twee mogelijke verklaringen. Ten eerste is de reguliere zorg weer opgestart en moeten nog ontzettend veel operaties worden ingehaald. Ten tweede heeft het zorgpersoneel fysiek en mentaal beladen maanden doorgemaakt. Wellicht wordt nu een poging ondernomen meer personeel te vinden met als doel het scheppen van wat ademruimte”, stelt Vissers.

Thuiszorg
In de zorgsector is sprake van enorme tekort aan handen, zegt Vissers. Wel ligt het vacatureniveau nog bijna zestien procent onder het niveau van februari vorig jaar. “Voorgaande jaren zagen een piek in de zomermaanden. Die piek hebben we nu minder gezien, doordat het aantal vacatures in de thuiszorg sowieso heel hoog ligt”, zegt Vissers.

Horeca- en beveiligingssector
Het vacatureniveau voor de horecasector is met een procentpunt afgenomen ten opzichte van vorige maand, al ligt het niveau nog steeds twintig procent boven het niveau van februari vorig jaar. “Bij vrijwel elke horecagelegenheid hangt het vol met recruteringsposters. De minimale daling wordt mogelijk veroorzaakt door het feit dat de zomer nu voorbij is, al is het niveau nog steeds kritisch”, stelt Vissers.

De lichte toename van het aantal vacatures in de beveiligingssector hangt nauw samen met de positieve gevolgen in de horecasector. Vissers: “Vanwege de aanhoudende maatregelen in de horeca maken veel cafés nu gebruik van beveiligers om alles in goede banen te leiden.” Wel ligt het vacatureniveau nog meer dan acht procent lager dan voor de pandemie. “Zodra grootschalige evenementen weer kunnen plaatsvinden, verwacht ik dat de sector weer zal aantrekken.”

Bron: Indeed.nl, 8 september 2021

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact