Skip to content

50.000 vacatures met leeftijdsdiscriminatie

50.000 vacatures met leeftijdsdiscriminatie

In alle 1,8 miljoen online vacatures van 2017 werd 40.000 tot 60.000 keer om jonge medewerkers gevraagd. Dit schrikt oudere werkzoekenden af.

In de beslissing om te solliciteren, weegt een leeftijdseis zwaarder dan het salaris, de reistijd en het type contract bij elkaar. Dit blijkt uit onderzoek door de VU in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.

Wat is oud?
Oudere werkzoekenden zijn vaker langdurig werkloos en hebben een kleinere kans op het vinden van een baan. Soms is 40 al ‘oud’. In 2017 was ruim 60% van de langdurig werklozen ouder dan 45.

Wettelijk verboden
Artikel 3 van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL) verbiedt het om onderscheid naar leeftijd te maken op het gebied van werk. Dit geldt zowel voor directe leeftijdsdiscriminatie (‘maximaal 35 jaar’ of ‘jong’) als voor indirecte discriminatie (‘schoolverlater’).

Te vanzelfsprekend
Het College is met de twaalf organisaties die verantwoordelijk zijn voor 40% van de vacatures met leeftijdsdiscriminatie om de tafel gegaan. Met de onderzoeken wil het College leeftijdsdiscriminatie in de arbeid aanpakken, ook bij de politiek en het brede publiek. Een jonge kandidaat zoeken is nog te vanzelfsprekend en het benadelen van oudere sollicitanten is alom geaccepteerd.

Selectietraining
Leeftijdsdiscriminatie houdt niet op bij het plaatsen van vacatureteksten. Het strekt zich uit van de selectiefase tot aan de beëindiging van een contract. Om ook na de vacature op kwaliteit te selecteren en niet op basis van onderbuikgevoel, heeft het College een training Selecteren Zonder Vooroordelen ontwikkeld, om HRM-adviseurs te ondersteunen bij het organiseren van een discriminatie-vrije werving- en selectieprocedure.

Op mensenrechten.nl/vacature-check kunnen werkgevers hun vacature op leeftijdsdiscriminatie checken.

Bron: College voor de Rechten van de Mens, 11 juli 2018

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact