Skip to content

Nederlander met minimumloon gaat er maandelijks netto 216 euro op vooruit

Nederlander met minimumloon gaat er maandelijks netto 216 euro op vooruit 20-09-2022 87 TAGS minimumloon Prinsjesdag Nederlander met minimumloon gaat

Helft van de werkgevers wil in Q4 2022 meer personeel aannemen

Helft van de werkgevers wil in Q4 2022 meer personeel aannemen 13-09-2022 48 TAGS arbeidsmarkt Manpower Employment Outlook Survey ManpowerGroup

Klantcontact heeft enorm aantal vacatures

De spanning op de arbeidsmarkt is nog steeds enorm hoog, zo blijkt uit de Klantcontact Arbeidsmarktanalyse van Q2 2022. Het

Werkgevers zien werving vakantiekrachten als redmiddel

Nederlandse werkgevers hebben dit jaar nóg weer meer dan voorheen ingezet op het werven van vakantiekrachten. Dat blijkt na analyse

Nieuwe records arbeidsmarkt in tweede kwartaal 2022

Nieuwe records arbeidsmarkt in tweede kwartaal 2022 De spanning op de arbeidsmarkt is in het tweede kwartaal van 2022 verder

ABU week 25-28: uitzenduren dalen 10%, omzet daalt 1%

ABU week 25-28: uitzenduren dalen 10%, omzet daalt 1% 09-08-2022 74 TAGS ABU marktmonitor uitzendbranche uitzendomzet uitzenduren ABU marktmonitor voor

Baanwisselingen in 2021 weer op niveau van voor corona

Baanwisselingen in 2021 weer op niveau van voor corona 27-07-2022 20 TAGS Baanwisseling CBS Anders dan in 2020, toen werknemers

Een derde van werknemers zit vast in gouden kooi

Vier op de tien werknemers zit vastgeroest in de huidige functie, en 44% vindt het werk te saai en eenvoudig.

Werkgevers benutten nog niet alle kansen op krappe arbeidsmarkt

Werkgevers benutten nog niet alle kansen op krappe arbeidsmarkt Gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat

Plannen voor arbeidsmarkt, waaronder certificering uitzenders

Plannen voor arbeidsmarkt, waaronder certificering uitzenders 05-07-2022 210 TAGS arbeidsmarkt driehoeksrelaties ministerie SZW werknemers zelfstandigen Minister Van Gennip deelt plannen

Kabinet neemt maatregelen tegen arbeidsmarktkrapte

Kabinet neemt maatregelen tegen arbeidsmarktkrapte Er is volop werk. Dat biedt mensen kansen, ook voor hen die aan de kant

Onderzoek toont vier scenario’s arbeidsmigratie in 2030

Onderzoek toont vier scenario’s arbeidsmigratie in 2030 21-06-2022 257 TAGS ABU arbeidsmigratie onderzoek SEO Economisch Onderzoek Arbeidsmigratie onderdeel aanpak krapte

Detacheren wordt belangrijker voor flexbedrijven

De structureel krappe arbeidsmarkt zet het verdienmodel van veel flexorganisaties onder druk doordat de toestroom van nieuwe flexkrachten stokt. Dit

Impact jobboards daalt door minder actieve baanzoekers en andere wervingskanalen

De impact van jobboards is dalende door minder actieve baanzoekers en de inzet van andere wervingskanalen. Ruim 60% van de

Talentscoutz en BanGroep: het perfecte een-tweetje

In een vorig leven voetbalde Jeroen van Ganzenwinkel in een team met onder meer Mark van Bommel en Fernando Ricksen.

Naast werven gaat ook behoud van medewerkers steeds moeizamer

Naast werven gaat ook behoud van medewerkers steeds moeizamer 31-05-2022144 TAGS AFAS Berenschot HR trends HRM Performa 88 procent van

SER advies personeelstekort in maatschappelijke sectoren

SER advies personeelstekort in maatschappelijke sectoren 25-05-2022159 TAGS Kinderopvang Onderwijs personeelstekort Politie SER Zorg Volgens de SER zijn er veel

Arbeidsmarkt nog kapper, record aantal banen bij uitzenders

Arbeidsmarkt nog krapper, record aantal banen bij uitzenders 17-05-202271 TAGS arbeidsmarkt CBS vacatures werkloosheid De spanning op de arbeidsmarkt is

Minimumloon 2022

Minimumloon 2022 juli De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2022 verhoogd. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor

Groei aantal vacatures stagneert in Europa

Groei aantal vacatures stagneert in Europa Het aantal geplaatste vacatures blijft hoog in vergelijking met het niveau van voor de

Randstad: personeelsschaarste niet eerder zo groot

In alle sectoren neemt het tekort aan personeel toe. Vakmensen ontbreken vooral in de bouw, techniek, transport, logistiek, productie en

ABU week 9-12: uitzenduren -1% en uitzendomzet +7%

De ABU heeft de uren en omzet in de uitzendbranche in periode 3 2022 (week 9 – 12) bekend gemaakt.

Oekraïense vluchtelingen zijn geen arbeidsmigranten

Oekraïense vluchtelingen zijn geen arbeidsmigranten, wat doen uitzenders voor hen? Sinds 1 april jl. mogen Oekraïense vluchtelingen aan het werk

Cao-lonen 2,4% gestegen in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2022 waren de cao-lonen 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging is groter

Personeelstekort alleen oplosbaar met multidisciplinaire systeemaanpak

Personeelstekort alleen oplosbaar met multidisciplinaire systeemaanpak, want ‘one-size-fits-all’-oplossingen werken niet.TNO paper over aanpak personeelstekortHet massale personeelstekort dat we vandaag beleven

Het belang van functie-eisen bij personeelswerving

Het belang van functie-eisen volgens werkgevers. Werkgevers vinden het belangrijk dat sollicitanten over de juiste vaardigheden en vakkennis beschikken. Zij

Kabinet verhoogt uitkering betaald ouderschapsverlof

Kabinet verhoogt uitkering betaald ouderschapsverlof per 2 augustus a.s. Het kabinet wil dat mensen meer echte keuzes krijgen in de

STAP-budget van start – subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling

Vanaf vandaag, 1 maart 2022, kunnen mensen aanspraak maken op het STAP-budget. Via STAP kunnen volwassenen, met een band tot

Intercedent en backoffice professional van de toekomst

De intercedent en backofficeprofessional van de toekomst 17-02-2022 De intercedent en backofficeprofessional van de toekomst Het gaat goed met de

Werkloosheid in januari 2022 gedaald naar 3,6 procent

Het aantal werklozen kwam in januari 2022 uit op 354 duizend. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal

Krapte, stijging salarissen en cao-structuur van organisaties, hoe match je dat?

De krappe arbeidsmarkt dwingt veel werkgevers tot forse salarisverhogingen. Dat is een probleem voor organisaties die werken met een cao-structuur:

Werk anders inrichten, het kán en zal wel moeten in de krappe arbeidsmarkt

Werk anders inrichten, het kán en zal wel moeten in de krappe arbeidsmarkt Ineke Kooistra, CEO van The Works, het

Tekort aan vakmensen voor klimaatdoelen gebouwde omgeving

Er zijn veel technici nodig voor de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving Dat biedt kansen op werk voor mensen die

Cao-lonen in 2021 minder gestegen dan in 2020

De cao-lonen zijn in 2021 gestegen met 2,1 procent. In 2020 was de stijging 2,9 procent. Dit meldt het CBS

Terugblik op het jaar 2021 – cao’s, arbeidsmarkt, overnames in flex

Op de drempel van het nieuwe jaar wil je soms nog eens terug kijken naar opmerkelijk nieuws uit het jaar

Ervaring steeds vaker geen vereiste meer op arbeidsmarkt

Werkgevers vragen in vacatures steeds minder vaak om enige vorm van werkervaring bij potentiële werknemers. • 38 procent meer vacatures

Werkloosheid gedaald naar 2,7% in november 2021

De werkloosheid bedroeg in november 2,7% van de beroepsbevolking. Dat is het laagste maandcijfer sinds de start van de meting

Vakbonden sluiten ook akkoord met NBBU over CAO voor Uitzendkrachten

Nadat vorige week de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie een akkoord bereikten met uitzendkoepel ABU over een nieuwe

Aantal banen voor het eerst meer dan 11 miljoen

Werkgelegenheid in derde kwartaal naar nieuw record Een verdere groei van het aantal vacatures, samen met een dalende werkloosheid, leidden

Aantal vacatures voor groene banen blijft toenemen

Het aantal vacatures dat wordt aangeboden om duurzaamheid en biodiversiteit te bevorderen en om klimaatverandering tegen te gaan neemt toe.

ABU week 37-40: uitzenduren +10%, uitzendomzet +13%

De ABU heeft dinsdag de marktontwikkelingen in de uitzendbranche gepubliceerd over periode 10 2021 (week 37 – 40). In periode

ABU: vier toekomstscenario’s voor werk in 2030

De ABU wilde weten hoe werken eruit ziet in 2030: de belangrijkste ontwikkelingen, mogelijke scenario’s, de economie, de arbeidsparticipatie en

Krappe arbeidsmarkt leidt niet tot hogere salarissen

Negen van de tien werkgevers maken zich zorgen over het behoud van talent, maar verwachten in 2022 geen salarisverhoging te

Nederlander slecht op de hoogte van rechten bij ontslag

Nederlanders zijn slecht op de hoogte van hun rechten bij ontslag, volgens ARAG. • Dertig procent is onbekend met transitievergoeding•

Groei Nederlandse vacaturemarkt zet gestaag door

Groei Nederlandse vacaturemarkt zet gestaag door • Niveau in Nederland 22,5 procent hoger dan pre-pandemie, België nog in de min•

FNV: Uitzendbureaus moeten stoppen met het pingpongen met mensen

Vier uitzendkrachten hebben woensdag, tijdens de hervatte onderhandelingen over een nieuwe cao voor de uitzendbranche, een groot rood stopbord overhandigd

Krappe arbeidsmarkt voor bijna driekwart beroepsgroepen

Krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt voor bijna driekwart beroepsgroepen in tweede kwartaal 2021. Het aantal beroepsgroepen en regio’s met een

Grootste stijging werkgelegenheid in Nederland sinds 2003

Nederland kent komend kwartaal een record stijging in de werkgelegenheid. Dat blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey, een onderzoek

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact